AMAGERBANEN, DEL 4

Fra   Kastrup til Dragør

Nu er vi så omme på den anden side af Kastrup station, her er lyset bedre, og vi kan rigtig beundre Wencks flotte bygning. Man må da håbe, den får lov at blive stående.

ab39.jpg


Banelinien fra Kastrup mod Dragør blev nedlagt i 1953 med flyvepladsens udvidelse, her er et kig ned ad Tømmerup Stationsvej, en farce af en vej med bare 10 parceller. Kunne vi have fortsat ligeud i 1953, var vi kommet hen til banelinien. Stationen lå lidt til venstre herfor, man ak, alt er væk.


Efter noget besvær lykkedes det at finde Banestien i Dragør. Med lidt god vilje kan man godt forestille sig jernbanen.Baneengen i Dragør er en anden stump af strækningen, afbrudt af Banestien af et par villaer. Her er kun gadenavnet tilbage.Stationsvænget i Dragør. Blind vej, ingen forbindelse til Baneengen. Det gamle baneterræn lige før Dragør station. Ikke noget der ligner jernbane.ab40.jpg

Igen dette skarpe modlys. Baneterrænet er fuldt bebygget, så Dragør kommune har godt og grundigt forhindret sig selv i nogensinde at få metroen ført herud, i hvert fald til dette sted. Det havde ellers været oplagt. Måske de slet ikke er interesseret. I Fafners bog om Amagerbanen står at læse, at Dragør kommune, dengang den oprindelige Amagerbane blev anlagt, ikke kunne bestemme sig til, om de ville have banen og først i allersidste øjeblik besluttede sig.  Vestamager er i alle tilfælde et besynderligt sted at have bane-endestation. Jeg slutter her med et billede af Dragør station fra gadesiden i fuldt dagslys, så man rigtig kan nyde Wencks flotte bygning. Pladsen foran stationen hedder fortsat Dragør Stationsplads, fornemt navn til et rutebilstoppested.

ab41.jpg

nęste